Ochrana osobních údajů

Společnost Farmia Food s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 080 45 895, zpracovává v případě vaší poptávky služeb následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • emailovou adresu,
  • IP.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Tyto osobní údaje budou společností Farmia Food s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
Zpracování osobních údajů je prováděno společností Farmia Food s.r.o. jako správcem osobních údajů, osobní údaje pro tuto společnost mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé softwarů, služeb a aplikací. Ty však v současné době společnost nevyužívá.

Máte právo:

  • požadovat informaci, které vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.