Den vody? Jsme ve svém živlu

Den vody? Jsme ve svém živlu
Den vody si celý svět připomíná už od roku 1993. Každý ročník přitom vždy má své užší téma. Tím letošním je „hodnota vody“, a to nejen ve smyslu ceny, ale také ve smyslu její důležitosti v nejrůznějších rovinách – společenské, kulturní či environmentální. K tomu se nelze nepřipojit...

Biologicky vzato člověk z vody vzešel a nese si ji v sobě z více než poloviny své hmoty. V duchovní rovině voda symbolizuje očistu, z pohádek ji známe jako symbol života a smrti a třeba filozofové ji už dávno určili za jeden ze čtyř základních elementů všeho.

Ve starověku lidé s pomocí vody měřili čas, ve středověku ji využívali k hlavnímu dopravnímu spojení (a obchodu), až do průmyslové revoluce byla jediným spolehlivým zdrojem mechanické energie, k jejímuž vyvinutí nebylo třeba tažné síly; o významu v zemědělství v zájmu stručnosti ani nemluvě.

Že dnes nosíme hodinky, vedle lodí máme už i letadla a na pohádky nevěříme, to rozhodně nesnižuje hodnotu vody coby nenahraditelné součásti veškeré lidské činnosti. S jejím postupným úbytkem, který je evidentní, je povinností společnosti začít s vodou hospodařit mnohem lépe. Byť by to mělo být třeba jen proto, že právě díky ní jsme dnes tam, kde jsme, a že více kupředu se bez jejího dostatku nejspíš ani nedostaneme. Právě s vědomím rozměru, který zdůrazňuje letošní Světový den vody.

Jsme nadšeni z toho, co všechno nám voda na našich farmách umožňuje. Je pro nás významná v rovině biologické, duševní a samozřejmě i té čistě ekonomické. Jsme jí vděčni, jsme jí zavázáni a jsme proto i hrdí, že díky aquaponii čerpáme až o 95 % méně vodních zdrojů, než jak se děje konvenčními způsoby pěstování.

Světový den vody je náš den. Budeme rádi, pokud se k nám připojíte.

Můžete ochutnat v našich bistrech