Aquaponické farmy nabízí kvalitní lokální potraviny po celý rok

Aquaponické farmy nabízí kvalitní lokální potraviny po celý rok

Čerstvých, kvalitních a lokálních potravin produkovaných bez chemických látek je v českých obchodech stále velký nedostatek. Ambici změnit tento nepříznivý stav mají moderní aquaponické farmy, které najdeme i v tuzemsku. Přečtěte si, na jakém principu tyto farmy fungují a jaké jsou jejich hlavní výhody.

V posledních letech se stále více Čechů zajímá o kvalitu kupovaných potravin. Vyhledávané jsou zejména takové, které vznikají bez chemie. Najít je ovšem není snadné. Většina potravin na pultech českých obchodů totiž pochází z konvenčního zemědělství, ve kterém jsou hojně využívána různá umělá hnojiva a pesticidy. Kdo má zájem o kvalitní potraviny vypěstované bez těchto látek, většinou hledá produkty s označením Bio. Vysoce kvalitní potraviny získané bez použití umělých hnojiv, postřiků, pesticidů a dalších chemických látek dodávají na trh také aquaponické farmy.

Systém společného chovu ryb a pěstování rostlin

Aquaponické farmy slouží ke společnému chovu sladkovodních ryb a pěstování různých druhů listové a plodové zeleniny nebo bylinek. Pro komerční využití jsou využívány především velkokapacitní farmy. Jednu takovou provozuje v Kalech u Tišnova naše mateřská společnost Future Farming – dodavatel technologií aquaponických farem. Produkty této farmy jsou distribuovány ke koncovým zákazníkům prostřednictvím společnosti Farmia Food. 

Aquaponické farmy využívají přírodního koloběhu živin v přírodě. U každé farmy najdete rybí a rostlinnou část, které jsou vzájemně propojené. K dosažení maximální produkční kapacity farmy je nutné udržovat dokonalou rovnováhu mezi těmito dvěma provozy farmy. 

Ryby jsou zdrojem živin pro rostliny

Princip fungování aquaponické farmy lze zjednodušeně popsat následovně. Ryby chované ve vodních nádržích produkují „odpad“ v podobě výkalů, které jsou s případnými dalšími nečistotami obsaženy ve vodě. Takto znečištěná voda je vedena přes mechanické filtry, kde jsou odstraněny hrubé nečistoty (pozn. kaly). Dále voda proudí přes biofiltry, ve kterých dochází k přeměně pro ryby toxického amoniaku na dusičnany a další pro rostliny přínosné živiny. Takto pročištěná voda je vedena přes kořeny rostlin ve vertikálních pěstebních systémech. Nakonec se dokonale vyčištěná voda vrací zpět do kádí pro ryby. Jedná se o udržitelný, přírodu nezatěžující a nákladově efektivní způsob produkce potravin.

Aquaponické farmy nabízí kvalitní lokální potraviny po celý rok

Celoroční produkce potravin bez ohledu na počasí

Aquaponické farmy jsou velmi šetrné k životnímu prostředí. Pro pěstování rostlin není zapotřebí půda – farmy tedy mohou být provozovány v blízkosti velkých měst s miliony potenciálních spotřebitelů lokálních, čerstvých a zdravých potravin. Výrazná je rovněž úspora vody. Oproti konvenčnímu zemědělství spotřebují aquaponické farmy až o 95 % méně vody. Aquaponické farmy jsou navrženy tak, aby produkovaly celoročně, tedy bez ohledu na výkyvy počasí. 

Vzhledem k tomu, že při pěstování rostlin není využívána půda, je výrazně omezen výskyt škůdců a chorob přenášených v půdě. Rostliny vypěstované v aquaponických farmách mají vysoké nutriční hodnoty a nejsou nijak chemicky ošetřované – nejsou a pro funkčnost farmy ani nemohou být používána umělá hnojiva, chemické postřiky či pesticidy.

Můžete ochutnat v našich bistrech